Dit zijn de algemene voorwaarden van Yoga Cirkel. Als je denkt dat deze voorwaarden, om wat voor reden dan ook voor jou niet van toepassing zijn, neem dan contact met mij op voordat we besluiten om samen te werken.

Sinds mei 2018 is de AVG van toepassing en is de privacyverklaring toegevoegd aan de algemene voorwaarden.

Lees of download hier de privacyverklaring, zodat je weet hoe de Yoga Cirkel omgaat met jouw gegevens.

 1. Yoga Cirkel heeft als bedrijfsactiviteit het verzorgen van peuteryoga, kinderyoga- en kindermassagelessen aan particulieren, bedrijven en scholen. Tevens verzorgt Yoga Cirkel diverse (yoga)workshops, coaching en trainingen aan volwassenen.
 2. Een inschrijving is persoonlijk, dus niet overdraagbaar.
 3. Het overeengekomen bedrag dient voor de eerste les te zijn voldaan.
 4. Bij langlopende activiteiten op scholen en/of bij bedrijven wordt achteraf en/of tussentijds door Yoga Cirkel een factuur gestuurd. Deze dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.
 5. Indien de docent door ziekte of andere omstandigheden afwezig is, is het mogelijk de lessen in te halen op een nader te bepalen tijdstip.
 6. Restitutie voor gemiste lessen door de cursist zelf is helaas niet mogelijk.
 7. In de schoolvakanties zijn er geen lessen.
 8. Yoga Cirkel behoudt zich het recht een activiteit bij onvoldoende inschrijving te annuleren. In dit geval wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.
 9. Yoga Cirkel behoudt zich het recht cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde reden kent.
 10. Vóór de les dient de docent op de hoogte te worden gesteld van eventuele blessures, gezondheidsproblemen of andere bijzonderheden.
 11. Yoga Cirkel is niet aansprakelijk voor welke opgelopen blessures of schade dan ook. Hiermee wordt ook schade aan persoonlijke goederen en/of diefstal bedoeld.
 12. Men accepteert zelf de verantwoordelijkheid voor alle risico’s die bij het deelnemen aan activiteiten bij Yoga Cirkel kunnen ontstaan.
 13. Yoga Cirkel behoudt zich het recht indien noodzakelijk de Algemene Voorwaarden, de activiteiten en de prijzen tussentijds te wijzigen. Kijk daarom vóór inschrijving op www.yogacirkel.nl voor eventuele wijzigingen.

Yoga Cirkel is geregistreerd in het handelsregister van de KvK te Rotterdam onder nummer 53756908 onder de naam Yoga Lifecoach.